Aangifteformulier toestemming briefadres

Verklaring

Let op:
Dit formulier moet worden ingevuld in combinatie met een aangifteformulier briefadres!

Ondergetekende stelt zich verplicht:

  • De geschriften die bestemd zijn voor degene die gebruik maakt van het briefadres in ontvangst te nemen en zorg te dragen dat de geschriften of inlichtingen daarover de betrokkenen bereiken.
  • Om op verzoek van het gemeentebestuur alle informatie te verstrekken die voor het bijhouden van de basisadministratie noodzakelijk is.

Met het invullen en versturen van deze verklaring verklaart u dat degene die u een briefadres verschaft geen woonadres bij u heeft.


Aanhef:Verplicht


Legitimatiebewijs:VerplichtNaam vermeld op het bijbehorend aangifteformulier adreswijziging (aangifte gedaan door).

Uw aanvraag annuleren

Weet u zeker dat u wilt stoppen?

nee  

Voortgang binnen de vragen

U bent op 0% van het formulier

  Voortgang: 0%  
Voortgang
 

* Vragen met een ster zijn verplicht

Te doorlopen stappen

  • Invullen
  • Controleren
  • Afronden